Az Egészségvédő és Oktató Központ munkatársaiNevem: Varga László István, 1949-ben születtem Budapesten. Itt töltöttem gyermekéveimet, és a tanulmányaimat is itt végeztem. A ’70-es évek elején kezdtem el dolgozni, egy orvosi műszereket gyártó cég laboratóriumában, majd egy kutatóintézet nukleáris és digitális műszerfejlesztő osztályán, mint munkatárs. Akkori gondolkodásmódomat: céltudatos, határozott materiális filozófiai világnézet jellemezte. Azt hittem, amit láttam, amiről a saját érzékeim által meg tudtam győződni, amit meg tudtam mérni, vagy valamilyen közvetlen, vagy közvetett módszerrel ki tudtam mutatni. Számomra nagyon fontos volt, a mért és rögzített eredmények többszöri reprodukálhatósága. Annak ellenére, hogy gyerekkoromban, vallásos szellemben nevelkedtem, a lélek, a szellem, és a test összefüggéseit nem kutattam. Ez a terület munkámból adódóan nem esett a figyelmem középpontjába. Soha nem tagadtam más filozófiai, és vallási világnézetek létezését, és létjogosultságát. Bevallom őszintén, abban az időben mosolyogtam a másként gondolkodó embereken. Ma már pontosan tudom, nagy hiba, és felelőtlenség volt úgy minősíteni valamit, hogy nem ismertem a dolgok összefüggéseit. Azért mert valamiről nem tudok, az nem zárja ki azt, hogy az nem létezik. Ezért nem szabad meggondolatlanul, felelőtlenül minősíteni és ítélkezni. A ’70-es évek közepén, leköltöztem Szolnok mellé Rákóczifalvára, és Szolnokon kezdtem dolgozni, mint mozdonyvezető (Szolnok mezőváros, nem volt nagy választék). Mozdonyvezetőként mentem nyugdíjba 2002.-ben. Az ezoterikával, a természetgyógyászattal, az alternatív gyógymódokkal ezen belül az energia gyógyászattal a betegségem révén a ’90-es évek elején kerültem kapcsolatba. Nagy tisztelője vagyok a tradicionális orvoslásnak, mert egy rendkívül fontos, életmentő funkciót lát el, de nem voltam képes elfogadni az általa felajánlott módszert, mely nem kecsegtetett jelentős javulással a betegségemet illetően. Ez volt az életem legmélyebb, és legelkeserítőbb szakasza. Betegségemből adódóan megfosztva a mozgás szabadságától (a koordinált mozgás) kellett valami alternatív megoldást keresni. A megoldás a REIKI volt, mely teljes egészében megváltoztatta az addigi gondolkodásmódomat, filozófiai világnézetemet, kimozdított a kóros egyensúlyi állapotomból, és elindított a „Jó” felé, melynek következtében kb. 6 hónap alatt teljesen meggyógyultam. Felébredt bennem a vágy a megismerés iránt. Mi a Forrás? Hogyan működik? Megtanulhatja-e bárki? Kell-e hozzá valamilyen különleges képesség? Ha megtanulható, akkor nekem feltétlen meg kell tanulnom, ez számomra nem volt kétséges. A REIKI alapjaitól a mesterszintig Pappné Koncz Gizellától tanultam, (aki Carl Ewerdingtől, és Paula Horantól tanult) akinek nagyon sokat köszönhetek, és nagy tisztelője vagyok a mai napig is. A REIKI tanári fokozatát, a R.A.I. magyarországi szervezetén belül szereztem meg, 1995. márciusában. A New Method of Natural Healing mesterfokozatát 1995. novemberében, „Kotsuban Yumeiho profilaxis”-t 1996. januárjában, Pszichotronika IV. fokozatát 1997. júliusában, AROLO-TIFAR II. –t 1997. októberében, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által a népjóléti miniszter XI./1997. (V. 28) NM rendelete alapján szervezett bioenergetikusi szakvizsgát 1999. februárjában, Michel Carayon által vezetett természetgyógyász, Pszi-sebész 1 éves tanfolyamot 2000. júniusában, és Bartalos Mária által tartott speciális pszichomatika I-II-III. tanfolyamait 2003. júniusában végzetem el. Jelen pillanatban az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Nyilvántartása alapján regisztrált ETI vizsgával rendelkező bioenergetikusként dolgozom, Szolnokon. Szakirányú tevékenységet folytattam Svájcban, Németországban, és Ausztriában.

Néhány gondolat a REIKI-ről, amely megváltozatta az életemet:

Mit jelent az a szó, hogy REIKI? REIKI egy összetett japán szó, jelentése:

REI = Univerzális
KI = Életenergia
REIKI = Univerzális Életenergia

A Világmindenségben minden létező, élő, és élettelen dolog, energia – rezgés. Megállapíthatjuk, hogy különböző minőségű rezgésekből épül fel a látható, és nem látható világ, melyben a látható rész, állandóan változik, a láthatatlan rész hatására. Azt a technikát, mely lehetővé teszi, hogy tudatosan, és biztonságosan kapcsolatot teremtsünk ezzel az univerzális életenergiával, nevezzük REIKI-nek.

REIKI hatása:

Életfolyamatainkat pozitívan támogatja. Mindenki egyéni igényeinek megfelel. Jelentősen támogatja a személyiség fejlődésének teljes folyamatát. Jelentősen enyhíti a fájdalmat. Meggyorsítja az emberi szervezet regenerációs képességét, segíti a gyógyulási folyamatokat. Komoly segítség a gyűlölet, a harag, a méreg, a félelem, és a depresszió megfékezésében. Megkönnyíti a komoly fizikai, és pszichikai szituációk, és hatások elviselését. Igen előnyösen befolyásolja az emberi kapcsolatrendszerünket, és viszonylatainkat. Serkenti a kreativitást, az intellektuális, és logikai teljesítőképességünket. Lehetővé teszi, hogy általa az ember rálépjen az önmegismerés nem éppen könnyű útjára.

Európában, a Távol-Keleten, és tengeren túl a REIKI-nek különböző szellemi irányzatai, és szervezetei működnek.

Például:
REIKI USUI SHIKI RYOHO
BARBARA WEBER RAY által megalapított AIRA
FILIS LEI FURUMATO által megalapított REIKI ALLIANCE
F.E. ECKARD STROHM által megalapított R.A.I. REIKI.

Tapasztalatom a következő:

A REIKI különböző irányzataihoz tartózó vezetők, filozófiai és szakmai nézetkülönbségben állnak egymással. Számomra érthetetlen, ahogyan megpróbálják a saját irányzatuk elsőbbségét, és fontosságát magyarázni, akkor, amikor az összes irányzat ugyanazt az egy a Teremtőtől származó energiát használja. Számomra nem az a fontos, hogy egy adott ember éppen melyik irányzat tagja és képviselője, hanem az, hogy az illető személy gondolatai, szavai, tettei, cselekedetei, egy irányba mutassanak, és azok példa értékűek legyenek mindenki számára. Az az ember, aki a REIKI filozófiáját a saját életének szerves részévé tette, az minden iránt nyitott, elfogadó, befogadó, odaadó, és állandóan sugárzik belőle a mindent megváltoztatni képes belső erő, a szeretet rezgése.

Innentől kezdve számára jelentéktelen, hogy ki melyik REIKI szervezet tagja.

Tisztelettel:
VARGA LÁSZLÓ ISTVÁN
Pszi-sebész, BioenergetikusVarga Lászlóné Tóth Irén vagyok, Rákóczifalván élek. 15 éve kerültem kapcsolatba a természetgyógyászattal, a betegségem következtében. Mindig is érdekeltek az alternatív gyógyászat különböző módjai.

Eleinte sokat olvastam róla, majd komolyabban kezdtem megismerni, tanulni a különféle technikákat. A tanulást a R.A.I. keretén belül kezdtem. Soha nem felejtem el, hogy ez érintett meg legelőször, igen mélyen. Az első mesterem Pappné Koncz Gizella. Ezen az úton haladva betekintést nyertem a REIKI magasabb szintjeire is. Elvégeztem a R.A.I. – REIKI, a Szellemgyógyászat, és az Angyalkommunikáció tanári fokozatát. Ezeken a területeken F.E. Eckard Strohm volt a mesterem. A PRÁNANADI mesteri fokozatra beavatást kaptam Petrezselyem Józseftől. Michel Carayontól megtanultam a manilai Pszi-sebészetet, 1 éves kurzuson.

A tanító mestereim közé tartozik még ifj. Csontos Vilmos, akitől pszichotronikát tanultam. Ezek az alternatív gyógymódok, úgy érzem, egy tőről fakadnak, és kiegészítik egymást. Az Isteni Energiát (fényt) közvetítik, szeretettel. Ehhez a közvetítő tisztasága igen fontos. Az ápoló-gyógyító tevékenységem fő meghatározója, hogy egészségügyi. Általános természetgyógyász, majd szakosító, reflexológus vizsgát tettem Budapesten. ETI vizsgával, okleveles regisztrációs kártyával (országos nyilvántartás) rendelkező reflexológus vagyok. 1995 óta dolgozom vállaklozóként. Az alternatív gyógymódok mellett Mandala festészettel is foglalkozom. A képeimmel állapotfelmérést, és energiaharmonizálást végzek. Több sikeres kiállítás volt a képeimből. Jelenleg is tanítok. Segítek embertársaimnak megtanulni a saját belső útját. Segítek, hogy megtalálják a lelki békéjüket, hogy a harmónia megteremtésével visszanyerjék egészségüket a hozzám fordulók.

Bemutatok néhány elismerő oklevelet a vizsgáim közül.

Tisztelettel:
VARGA LÁSZLÓNÉ TÓTH IRÉN
Reflexológus, Mandala-festő
Szellemgyógyász


Varga László István oklevelei:

ETI regisztrációs kártya száma
T.2.352003Varga Lászlóné Tóth Irén oklevelei:

ETI regisztrációs kártya száma
T.7.1712003